Skift WooCommerce Udsolgt tekst | WP strande


Du kan ændre WooCommerce 'Udsolgt' tekst, der er indstillet til lagerindstillingen af Udsolgt med WooCommerce-filteret woocommerce_get_availability_text


Føj nedenstående uddrag med din tilpassede solgte tekst til functions.php


add_filter('woocommerce_get_availability_text', 'themeprefix_change_soldout', 10, 2 );
/**
* Change Sold Out Text to Something Else
*/
function themeprefix_change_soldout ( $text, $product) {

if ( !$product->is_in_stock() ) {
$text = '
You missed us - sold out already! If you’d like us to produce more stock then drop us a line and let us know.
';
}
return $text;
}